Missie en Visie van de organisatie

Een missie en visie zijn onmisbare elementen in een bedrijf! Dus MKB-ondernemer, ook voor jouw zijn de missie en visie onmisbaar. Het kan zijn dat je je missie en visie nog niet op papier hebt staan, maar als je een gedreven ondernemer bent dan zitten deze in je hoofd en gebruik je ze telkens als je een beslissing neemt. Om aantrekkelijk te worden voor de buitenwereld, om de juiste klanten aan te trekken en de juiste medewerkers in dienst te nemen, is het zinvol om je missie en visie zichtbaar te maken,op je website te plaatsen en overal te delen. Verder geven de missie en visie richting voor je medewerkers, zij zullen op basis hiervan de juiste beslissingen nemen en hoeven jou niet telkens om een akkoord te vragen over een te nemen afslag, ze weten immers waar de weg naar toe leidt.

De missie en visie vormen de basis voor alle belangrijke beslissingen en geven het management team en de medewerkers de richting waarin het bedrijf koerst. Wil jij weten hoe jij je missie en visie bepaalt, lees dan de blog.

Missie

In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. Dit klinkt als een hele volzin, maar eigenlijk is het heel simpel. Eigenlijk is een mission-statement heel eenvoudig, het beschrijft precies wie jullie als bedrijf zijn, niks meer en niks minder. Waarom bestaat het bedrijf? Wat kopen de klanten bij jullie en waarom komen ze bij jullie terug? Volgens welke normen en waarden leveren jullie je diensten en hoe gaan jullie met elkaar om? Het zijn allemaal antwoorden op vragen die er al zijn, immers besta je als bedrijf en doe je de dingen zoals je het doet. Het is alleen belangrijk om daar nog even de juiste woorden bij te vinden.

Wanneer je een mission-statement fomuleert dan kun je de antwoorden op de volgende vragen daarin verwoorden. Houd er rekening mee dat je je antwoord telkens groter maakt, bijvoorbeeld: het werkterrein van de organisatie is het produceren van bakstenen. Als je dat als je werkterrein beschouwd, dan mis je een enorme kans. Bakstenen is maar één product waarmee bijvoorbeeld gebouwen gebouwd kunnen worden. Als je als werkterrein bouwmaterialen voor het bouwen van huizen neemt, dan is het mogelijk om (later) binnen dezelfde missie heel andere producten te leveren. Als we dan nog een trede hoger gaan, dan kunnen de bouwmaterialen in het algemeen in de bouw worden gebruikt en niet alleen voor huizen…. op deze wijze kun je dus ieder van de antwoorden naar een hoger niveau brengen en je mission-statement uiteindelijk formuleren.

 • Het werkterrein van de organisatie;
 • Wat is het bestaansrecht van de organisatie;
 • Welke betekenis hebben wij voor de stakeholders;
 • Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen;
 • Wat zijn onze intenties en ambities;

Hulpvragen om de missie te bepalen:

  1. Waar staan we voor?
  2. Welke normen en waarden hebben we?
  3. Welke overtuigingen motiveren ons?
  4. Wat is ons bestaansrecht?

Een missie is AMORE (Loo e.a. 2007) opgebouwd, AMORE staat voor:

> Ambitieus;

> Motiverend;

> Onderscheidend;

> Relevant en richtinggevend;

> Echt, evenwichtig een eenvoudig;

Zodra je alle ingrediënten bij elkaar hebt verzameld om je mission-statement te maken, dan raad ik je aan verschillende versies te maken en er op te gaan “broeden”. Het kan best enkele dagen duren voordat je de juiste woorden, de juiste toon en de juiste ambitie hebt gevonden. Je weet wanneer je je missie hebt gevonden, op het moment dat je je mission-statement uitspreekt voelt het “goed” en “als van jou”.

Visie

In de visie wordt de toekomstdroom van de organisatie beschreven. Het antwoord op de vraag Waar gaan we voor? wordt beantwoord en de bijdrage die de organisatie levert aan de maatschappij. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt geschreven voor een bepaalde periode, geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is. Natuurlijk wordt er constant gekeken of de visie nog in lijn is met de missie van de organisatie.

 

In de blog van volgende week zal ik verder in gaan op normen en waarden van de onderneming.

Wil jij hulp bij het definiëren van je missie, visie en normen & waarden binnen het bedrijf? Neem dan contact met me op. Ik heb een hele mooie dag-workshop ontwikkeld waarin we met het gehele managementteam je missie, visie en normen en waarden, niet alleen op papier zetten, maar ook daadwerkelijk “eigen” laten zijn van het team. Hierdoor zul je direct effect zien in je handelen en daarmee in je organisatie.

Wil je eens met mij sparren over dit onderwerp? Maak dan een koffieafspraak in mijn agenda.


Anneke implementatie

Anneke Lubbers – business coach

Ik ben Anneke Lubbers, een gedreven en enthousiaste business coach voor sterk groeiende MKB-bedrijven in de technische sector.

Ik begeleid Directies en Managementteams met de verandering die gepaard gaat met een snelle groei. Ik begeleid deze MKB-bedrijven met het opzetten van de juiste managementstructuur en de inzet van processen en procedures om een meetbare en stuurbare output te creëren. Hierbij ga ik uit van de kracht van het eigen personeel en door de juiste man/vrouw op de juiste positie te zetten komt een ongekende energie vrij die omgezet wordt in enorme groei en stabiliteit.

In mijn eigen zoektocht naar het antwoord op de vraag “hoe blijf ik zelf staande in een omgeving die constant verandert?”, heb ik ontdekt dat ik als persoon daar een heel belangrijke rol in speel. Zo heb ik geleerd om in jezelf te blijven geloven en je aan je eigen doelstelling en plannen te houden. Ik heb geleerd dat ik tot zoveel meer in staat ben dan dat ik zelf vooraf voormogelijk heb gehouden. En … ik heb geleerd dat na regen, de zon altijd weer gaat schijnen.