De invloed hebben jouw fysiologie en tonaliteit op de verandering.

Verandermanager! Wat is de impact van jouw communicatie?

Verandermanager! Wat is de impact van jouw communicatie?

Deze week belde Stefan mij, Stefan is verandermanager bij een grote organisatie en wilde graag even met mij sparren. Hij heeft een groot project onder handen waarbij hij met veel verschillende team in Nederland communiceert om het veranderplan tot een goed einde te brengen. Wat hem opvalt is dat de communicatie over het veranderplan met het ene team veel makkelijker gaat dan met het andere. Met het ene team ervaart hij dat ze op één lijn zitten en aan één woord genoeg hebben, hem direct begrijpen en opleveren wat hij graag wil. Met het andere team gaat dat moeizamer en helpen zelfs enorm dikke specificaties niet om geleverd te krijgen wat er wordt gevraagd.

Als we er wat dieper op ingaan blijkt dat Stefan de teams relatief dichtbij zijn standplaats werken met enige regelmaat bezoekt. De teams die verderweg wonen worden minder vaak bezocht en daar is iedere maandagochtend een telefonisch voortgangsoverleg mee. Dat zou voldoende moeten zijn, immers weten de teams precies wat ze moeten opleveren, dat is beschreven in de centimeters dikke specificaties en in het projectplan. Dat zou voldoende moeten zijn om te leveren en toch is dat niet zo. Stefan vind dit frustrerend, het kost hem enorm veel tijd om deze teams aan te sturen, hij wordt er moedeloos van en hij moet veel te vaak escaleren om de leveringen veilig te stellen.

Stefan komt bij mij met dit probleem. Hij heeft namelijk het idee dat hij zelf wellicht iets anders moet doen om een beter resultaat te krijgen. Maar wat, immers communiceert hij wekelijks met alle teams! Hij snapt het niet.

 

De kracht van beeld en geluid

We praten verder en ik leg hem uit dat de impact van onze communicatie bepaald wordt door drie factoren:

1. de woorden die we gebruiken:

 • de predikaten die je gebruikt
 • voornaamste woorden
 • gemeenschappelijke ervaringen
 • waarden en overtuigingen
 • globale of specifieke teksten

2. de toon waarmee we ze zeggen

 • Toon hoogte
 • Tempo
 • Kwaliteit
 • Volume
 • Vanuit de buik, borst of keel

3. de fysiologie die we gebruiken

 • Houding
 • Gebaren
 • Gezichtsuitdrukking
 • Ademhaling

Ik vraag Stefan of enig idee heeft hoeveel % van de impact van onze communicatie door de woorden die we gebruiken wordt bepaald? Hij gokt…. ergens tussen de 10 & 15%….? Volgens onderzoek van Robert L. Birdwhistell blijkt dat slechts 7% de invloed van onze communicatie komt door de woorden die we spreken. De toon waarop we het zeggen en de fysiologie die we daarbij gebruiken heeft maar liefst 93% impact op onze communicatie, waarvan 38% bepaald wordt door de tonaliteit en maar liefst 55% door de fysiologie.

impact communicatie

 

Nadat ik Stefan heb uitgelegd welke impact onze communicatie heeft begint hij na te denken en te verzinnen hoe hij het probleem kan oplossen. Zijn conclusie is dat hij meer zichtbaar moet zijn voor de teams. Hij besluit om meer video vergaderingen in te zetten en met meer regelmaat het land in te gaan om de teams te bezoeken. Hij realiseert zich dat het zichtbaar zijn voor iedereen uiteindelijk een beter resultaat oplevert.

Stefan realiseert zich dat dit niet het hele communicatie probleem oplost, ik adviseer hem om de mini training NLP4PM ook te volgen. In deze training leert hij meer over:

– de woorden die je vooral wél moet gebruiken in je communicatie;

– het werkelijk contact maken met de ander zonder dat je een woord gebruikt;

– het beïnvloeden van de stemming zodat je altijd in de juiste stemming bent.

Deze mini training NLP4PM is voor jou beschikbaar, je krijgt 3 dagen achter elkaar een kort video filmpje waarin bovenstaande onderwerpen worden besproken. Het geleerde kun je direct in de praktijk toepassen zodat je de betreffende vaardigheid direct onder de knie krijgt en het resultaat ervan kunt ervaren. WIl jij hier ook mee aan de slag schrijf je dan in.

Scroll naar boven